výuka předmětů v němčině

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…