KURZY PRO UČITELE Erasmus+ MALTA

Na všechny kurzy uvedené na této stránce lze uplatnit grant Erasmus+. Všechny ceny nabízíme stejné jako při rezervaci přímo od školy. Samozřejmě Vám ale poradíme s výběrem vhodného kurzu a podáním žádosti o grant a zajistíme veškerou komunikaci se školou. Některé školy zajišťují také ubytování a další služby.

Pokud hledáte čistě jazykový kurz, tyto i další školy nabízejí i jazykové kurzy s různou intenzitou, které začínají KAŽDÉ PONDĚLÍ. NABÍDKA JE ŠIROKÁ I V JINÝCH LOKACÍCH A ŠKOLÁCH! 

JAZYKOVÉ KURZY NA MALTĚ >>>

Kurzy uvedené níže jsou většinou odborné nebo metodologické kurzy pro učitele.

ODBORNÉ A METODOLOGICKÉ KURZY:

V JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽKÁCH NÍŽE PŘEHLEDNĚ SEZNAM KURZŮ PRO UČITELE V JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH A LOKACÍCH, V KAŽDÉ ZÁLOŽCE PAK NAJDETE ODKAZ NA VÍCE INFORMACÍ O DANÉ ŠKOLE A LOKALITĚ.

ETI Malta – St Julians

více o škole >>>

Kurzy pro učitele s možností financování z grantu Erasmus+

Metodologické kurzy pro učitele jazyků

Kurzy se zabývají různými výukovými technikami a aktivitami sloužícími k oživení výuky a motivaci studentů. Jsou určeny pro učitele všech jazyků. Nabízejí učitelům příležitost oprášit angličtinu, objevit nové aktivity, které souvisejí s teorií a metodologií výuky jazyků, podporují učitele v sebereflexi vlastního přístupu k výuce.

Spice up your teaching ideas – methodology in practice today – 1 týden

Termíny 2024: 08-12.1.2023, 22.-26.1., 5.-9.2., 19.2.-23.2., 4.-8.3., 1.-5.4., 15.-19.4., 13.-17.5., 10.-14.6., 24.-28.6., 1.-5.7., 15.-19.7., 29.7.-2.8., 19.-23.8., 30.9.-4.10., 14.-18.10., 28.10.-1.11., 11.-15.11., 25.11.-29.11.2024

Brush up your Teaching Skills – Language Teaching Methodology – 1 týden 

Termíny 2024: 15.-19.1., 29.1.-2.2., 12.-16.2., 26.2.-1.3., 8.-12.4., 22.-26.4., 20.-24.5., 17.-21.6., 8.-12.7., 22.-26.7., 5.-9.8., 26.-30.8., 7.-11.10., 21.-25.10., 4.-8.11., 18.-22.11.2024

Methodology revisited, revitalised & re-energised – 2 týdny

Termíny 2024: 08-19.1.2023, 22.1.-2.2., 5.-16.2., 19.2.-1.3., 4.-15.3., 25.3.-5.4., 1.-12.4., 15.-26.4., 13.-24.5., 10.-21.6.,  1.-12.7., 15.-26.7., 29.7.-9.8., 12.-23.8., 19.8.-30.8., 30.9.-11.10., 14.-25.10., 28.10.-8.11., 11.-22.11.2024

The Art of Teaching Language Through Art – 1 týden

Termíny 2024: 11.-15.3.2024

Learning fun & games – methodology for primary school – 1 týden

Termíny 2024: 22.-26.1., 19.-23.2., 15.-19.2024, 10.-14.6., 1.-5.7., 15.-19.7., 29.7.-2.8., 19.-23.8., 30.9.-4.10., 14.-18.10., 11.-15.11., 25.-29.11.2024

All aboard for Primary Classroom-Methodology for Primary Teachers – 1 týden

Termíny 2024: 29.1.-2.2., 11.-15.3., 22.-26.4., 17.-21.6., 8.-12.7., 22.-26.7., 5.-9.8., 26.-30.8., 26.-30.8., 21.-25.10., 18.-22.11.2024

The playground classroom – language teaching methodology for primary school – 2 týdny

Termíny 2024: 22.1.-2.2., 15.-26.4., 10.-21.6., 1.-12.7., 15.-26.7., 29.-9.8., 12.-23.8., 19.-30.8., 14.-25.10., 11.-22.11.2024

Teaching at Kindergarten Level – Kindergarten Carousel – 1 týden

Termíny 2024: 15.-19.4., 28.10.-1.11.2024

CLIL (Content and language integrated learning)

Kurzy jsou určeny pro učitele, kteří už pracují nebo chtějí začít pracovat s CLIL metodou. Shrnují principy CLIL a analyzují různé způsoby zavádění CLIL do výuky. Představují practické online softwarové nástroje a výukové pomůcky speciálně vytvořené pro využití v CLIL.

CLIL – Practical methodology for teachers working with CLIL – 1 týden

Termíny 2024: 15.-19.1., 5.-9.2., 19.-23.2., 4.-8.3., 1.-5.4., 15.-19.4., 13.-17.5., 10.-14.6., 24.-28.6., 1.-5.7., 15.-19.7., 29.7.-2.8., 19.-23.8., 30.9.-4.10., 14.-18.10., 28.10.-1.11., 25.-29.11.2024

CLIL – Technology & ICT tools for Teachers working with CLIL – 1 týden

Termíny 2024: 12.-16.2., 26.2.-1.3., 8.-12.4., 22.-26.4., 20.-24.5., 17.-21.6., 8.-12.7., 22.-26.7., 5.-9.8., 26.-30.8., 21.-25.10., 4.-8.11.2024

CLIL – Methodology & ICT tools for Teachers working with CLIL – 2 týdny

Termíny 2024: 5.-16.2., 19.2.-1.3., 25.3.-5.4., 1.-12.4., 15.-26.4., 13.-24.5., 10.-21.6., 1.-12.7., 15.-26.7., 29.7.-9.8., 12.-23.8., 19.-30.8., 14.-25.10., 28.10.-8.11.2024

ICT dovednosti a využití technologií při výuce

Kurzy rozvíjejí ICT dovednosti učitelů, umožní učitelům využívat více ICT technologií ve výuce a s větší jistotou, s možností využití pestřejších nástrojů a softwaru, představí celou řadu online programů, které jsou k dispozici zdarma.

Empowerment in ICT skills – making use of technology tools – 1 týden

Termíny 2024: 8.-12.1., 22.-26.1., 5.-9.2., 19.-23.2., 4.-8.3., 1.-5.4., 15.-19.4., 13.-17.5., 10.-14.6., 24.-28.6., 1.-5.7., 15.-19.7., 29.7.-2.8., 19.-23.8., 30.9.-4.10., 14.-18.10., 28.10.-1.11., 25.-29.11.2024

Boost your ICT Skills – Technology in the Classroom – 1 týden

Termíny 2024: 15.-19.1., 29.1.-2.2., 12.-16.2., 26.2.-1.3., 11.-15.3., 8.-12.4., 22.-26.4., 20.-24.5., 17.-21.6., 8.-12.7., 22.-26.7., 5.-9.8., 26.-30.8., 7.-11.10., 21.-25.10., 4.-8.11.2024

TEL – Technology enhanced learning – 2 týdny

Termíny 2024: 8.-19.1., 22.1.-2.2., 5.2.-16.2., 19.2.-1.3., 4.-15.3., 25.3.-5.4., 1.-12.4., 15.-26.4., 13.-24.5., 10.-21.6., 1.-12.7., 15.-26.7., 29.7.-9.8., 12.-23.8., 19.-30.8., 30.9.-11.10., 14.-25.10., 28.10.-8.11.2024

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) & Artificial Intelligence (AI) in the Classroom – NOVINKA

Termíny 2024: 01.-05.4., 13.—17.5., 24.-28.6., 15.-19.7., 26.-30.8., 28.10.-1.11., 18.-22.11.2024

Profesní rozvoj / Jazykové kurzy

Fluency and English development for teachers – 1 týden nebo 2 týdny

Kurz je určený pro učitele, školitele a lektory, kteří si přejí zlepšit plynulost a komunikační dovednosti, aby se vyjadřovali anglicky s větší jistotou. Lekce budou zahrnovat diskuzi o aktuálních tématech, za využití brainstormingum řešení problémů, role-playing – ve dvojicích i skupinách. Při výuce jsou využívána multimédia, internet a autentické materiály, webové stránky, noviny tak, aby účastníci rozvíjeli všechny stránky jazyka a byli motivováni k diskuzi a profesnímu rozvoji a zároveň zlepšovali úroveň své angličtiny ve všech oblastech (gramatika, mluvení, porozumění, slovní zásoba i výslovnost. Zároveň budou ve skupinách s dalšími učiteli, takže budou moci navázat kontakty. Účastníci mohou využít i e-learning školy (od přihlášení až 3 měsíce po kurzu). Výuka podle úrovní, min. A1, max. 15 ve skupině, věk 23+, 1 nebo 2 týdny (5 nebo 10 dnů).

Termíny 2024 – 1 týden: 8.-12.1., 15.-19.1., 22.-26.1., 29.1.-2.2., 5.-9.2., 12.-16.2., 19.-23.2., 26.2.-1.3., 4.-8.3., 11.-15.3., 1.-5.4., 8.-12.4., 15.-19.4., 22.-26.4., 13.-17.5., 20.-24.5., 27.-31.5., 10.-14.6., 17.-21.6., 24.-28.6., 1.-5.7., 8.-12.7., 15.-19.7., 22.-26.7., 29.7.-2.8., 5.-9.8., 19.-23.8., 26.-30.8., 30.9.-4.10., 7.-11.10., 14.-18.10., 21.-25.10., 28.10.-1.11., 4.-8.11., 11.-15.11., 18.-22.11., 25.-29.11.2024

Termíny 2024 – 2 týdny: 13.-24.5., 10.-21.6., 1.-12.7., 15.-26.7., 29.7.-9.8., 19.-30.8., 30.9.-11.10., 14.-25.10., 28.10.-8.11., 11.-22.11.2024

Professional communication skills in English – 1 týden

Kurz nabízí aktivní procvičení odborných komunikačních dovedností potřebných pro schůzky,jednání, prezentace, telefonování, psaní emailů. Vyžaduje, aby se účastníci zapojili do diskuzí na téma aktuálních událostí a pracovně zaměřených témat a na mezikulturní aspekty při podnikání.

Termíny 2024: 22.-26.1., 19.-23.2., 11.-15.3., 8.-12.4., 20.-24.5., 5.-9.8., 26.-30.8., 14.-18.10., 18.-22.11.2024

Diversity in Education – Developing Intercultural and Communication Skills – 1 týden

Kurz se zaměřuje na rozvíjení kompetencí porozumění chování jednotlivců i kolektivu, mezkulturních dovedností pro vytvoření synergie v kolektivech, efektivních komunikačních dovedností.

Termíny 2024: 12.16.2., 15.-19.4., 20.-24.5., 17.-21.6., 22.-26.7., 11.-15.11.2024

SEN – Speciální vzdělávací potřeby

Embracing Neurodiversity – Supporting Special Educational Needs in the Classroom (SEN) – 1 týden – NOVINKA

Termíny 2024: 4.-8.3., 20.-24.5., 17.-21.6., 22.-26.7., 23.-27.9., 7.-11.10., 11.-15.11.2024

více o škole >>>

Easy School Valletta Malta

Kurzy pro učitele s možností financování z grantu Erasmus+

Metodologické kurzy pro učitele jazyků

Maltese culture, history and art  – NOVINKA 2024

Kurz seznámí učitele s bohatou historií, kulturou a uměním Malty. Učitelé si zároveň rozšíří znalosti angličtiny. Zahrnuje důležité aspekty umění a historie Malty různých epoch, vlivné osobnosti, politický vývoj, který tvaroval maltskou společnost. Materiály a aktivity jsou pečlivě sestaveny tak, aby učitelé zároveň procvičili svoji angličtinu v kulturním a historickém kontextu. Kurz zahrnuje návštěvy historických  a kulturních památek. 20 vyučovacích hodin prezentací + 10 workshopů, věk 21+, 1 týden.

Termíny 2024: 24.6.-28.6., 8.7.-12.7., 12.8.-16.8.2024

Mindfulness and well-being for teachers – NOVINKA 2024

Kurz nabízí ucelený pohled na mindfulness a well-being. Učitelé se naučí praktické strategie, jak zvládat stres, budovat pozitivní vztahy, zlepšovat své fyzické i emoční zdraví, vytvářet  dobré prostředí ve škole. 20 vyučovacích hodin prezentací + 10 workshopů, věk 21+, 1 týden.

Termíny 2024: 24.6.-28.6., 29.7.-2.8.2024

Creativity and Motivation in the Classroom with Teacher Language Development (B2+)

Kurz pro učitele angličtiny, kteří chtějí získat nové nápady, jak stimulovat a motivovat studenty, jak osvěžit hodiny novými materiály mimo učebnice nebo využitím digitálních technologií, a zároveň chtějí zdokonalit vlastní mluvenou angličtinu, naučit se moderní slova a výrazy, aktuální běžné fráze a idiomy, aby jejich angličtina „nezrezivěla“. Kurz je určen především pro učitele jazyků na SŠ, minimální úroveň B2-C2. Věk 21+, 45 hodin za dva týdny, 1 nebo 2 týdny.

Termíny 2024: 15.7.-19.7.2024, 15.7.-26.7.2024, 22.7.-26.7., 29.07.2024- 02.08.2024, 29.7.-9.8., 5.8.-9.8.2024

English Language Development and Introduction to CLIL Methodology for Primary School Teachers  (A2+)

Kurz je určen pro učitele angličtiny nebo jiných předmětů na základních školách (nižším stupni), kteří chtějí propojit výuku angličtiny a jiných předmětů. Zároveň se účastníci mohou zdokonalit ve své angličtině po jazykové stránce. 20 vyučovacích hodin jazykově zaměřených, 10 vyučovacích hodin metodologie. věk 21+, 1 týden.

Termíny 2024: 15.7.-19.7.2024, 22.7.-26.7.2024

English Language Development and introduction to CLIL Methodology for Secondary Schools (A2+)

Kurz je určen pro učitele jazyků nebo učitele ostatních předmětů, kteří chtějí propojit výuku jazyků a ostatních předmětů na středních školách nebo vyšších ročnících ZŠ (CLIL). Zároveň je velká část věnována rozvíjením jazykových dovedností účastníků. Min. A2, 21+, 1 týden, 20 vyučovacích hodin jazykově zaměřených + 10 vyučovacích hodin metodologie CLIL.

Termíny 2024: 15.7.-19.7.2024, 22.7.-26.7.2024

Accessible Digital Technology for Teachers

Kurz, jehož cílem je seznámit učitele s dostupnými technologiemi, které jsou nyní nedílnou součástí života studentů. E-learning, využití vlastních přístrojů studentů při hodinách, interaktivní výuka, využití digitálního obsahu, online nástrojů, aplikací ve výuce.  20 vyučovacích hodin prezentací + 10 workshopů, věk 21+, 1 týden.

Termíny 2024: 24.6.-28.6., 8.7.-12.7., 26.8.-30.8.2024

English Language Development for Teachers and Staff working in Education: A1/A2 level of English

Kurz je určen pro učitele a zaměstnance škol, kteří si chtějí zlepšit angličtinu. 30 vyučovacích hodin zaměřených na jazykové dovednosti, věk 21+, 1 nebo 2 týdny, úroveň A1/A2.

Termíny 2024:  zahájení každé pondělí po celý rok

English Language Development for Teachers and Staff working in Education: B1/B2

Kurz je určen pro učitele a zaměstnance škol, kteří si chtějí zlepšit angličtinu. Kurz také zahrnuje lekce zaměřené na kulturní témata, místní tradice, historii a zeměpis. 30 vyučovacích hodin zaměřených na jazykové dovednosti, věk 21+, 1 nebo 2 týdny, úroveň B1/B2.

Termíny 2024:  zahájení každé pondělí po celý rok

Erasmus+ Project Design Design and Management

Tento kurz má za cíl poskytnout širší znalost  programu Erasmus+ KA1 a KA2, tak aby mohla škola dobře připravit a uskutečnit projekt. Zvláštní důraz bude kladen na Akreditaci Erasmus+. Min. A1/A2, 1 týden, 21+, 30 vyuč. hodin.

Termíny 2024: 22.7.-26.7.2024, 16.9.-20.9.2024

Kurz pro 50+ – balíček kurz plus aktivity – viz samostatná záložka

více o škole >>>

Gateway Malta

Kromě klasických intenzivních jazykových kurzů (pro učitele, dospělé i rodiny s dětmi od 4 let!) nabízí škola pro učitele i metodické kurzy:

Všechny kurzy mají 30 vyuč. hodin týdně. Balíček zahrnuje dva výlety – historická Mdina a noční Valletta. Škola zajišťuje ubytování v hostitelských rodinách nebo školní rezidenci hned u školy.

The Gateway Teacher Training Primary Education Programme – 1 týden

Témata kurzu: 

 • Reviewing and reflecting on participants’ own methodological practices to identify more student-centred approaches which allow for the development of greater learner autonomy.
 • Vocabulary activities that promote fluency
 • Organising classroom projects for optimal learning results
 • Reflecting on and developing teaching techniques
 • Getting more from course books
 • Adapting materials to suit a variety of levels and learning abilities
 • Teaching the skills more effectively
 • Communicative games for language learning
 • Exploiting authentic child-friendly materials such as comics and cartoons for maximum learning potential
 • Storytelling
 • Using Cuisenaire rods in a language learning environment
 • Language development that will be tailored to the needs of the course participants

The Gateway Teacher Training Primary Education Programme – 2 weeks

Témata kurzu: 

 • Reviewing and reflecting on participants’ own methodological practices to identify more student-centred approaches which allow for the development of greater learner autonomy.
 • Vocabulary activities that promote fluency
 • Organising classroom projects for optimal learning results
 • Reflecting on and developing teaching techniques
 • Getting more from course books
 • Adapting materials to suit a variety of levels and learning abilities
 • Teaching the skills more effectively
 • Communicative games for language learning
 • Exploiting authentic child-friendly materials such as comics and cartoons for maximum learning potential
 • Storytelling
 • Using Cuisenaire rods in a language learning environment
 • Language development that will be tailored to the needs of the course participants
 • Interpersonal and Cultural Skills
 • Cooperative and Collaborative Learning
 • Learning by Doing – Task-Based Learning
 • Writing Made Fun
 • Error Correction
 • Authentic Materials to engage Students
 • CLIL
 • práce s interaktivní tabulí
 • gramatické hry pro malé děti
 • drama a mimika pro výuku jazyků
 • děti se speciálními potřebami
 • bilingvní vzdělávání
 • film a video ve výuce jazyků
 • tvorba plakátů pro jazykové učebny

The Gateway Teacher Training Secondary, Tertiary and Adult Education Programme – 1 week

Témata:

 • motivace
 • styly učení
 • oprava chyb
 • slovníky jako zdroj
 • hry pro výuku jazyků
 • aktivity pro rozšíření slovní zásoby
 • adaptace materiálů
 • komunikační aktivity a gramatické hry
 • učebnice vs. autentické materiály

Termíny 2023: 9.1., 30.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3., 3.4., 17.4., 15.5., 20.5., 12.6., 26.6., 17.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2023

The Gateway Teacher Training Secondary, Tertiary and Adult Education Programme – 2 weeks

Témata:

 • motivace
 • styly učení
 • oprava chyb
 • slovníky jako zdroj
 • hry pro výuku jazyků
 • aktivity pro rozšíření slovní zásoby
 • adaptace materiálů
 • komunikační aktivity a gramatické hry
 • učebnice vs. autentické materiály
 • bilingvní výuka
 • projektová skupinová práce
 • CLIL
 • integrace
 • využití hudby, divadla, písniček
 • kreativní přístup ke gramatice
 • autentické materiály

The Gateway Teacher Training Diversity in Education Programme – 1 week

dopoledních hodinách všeobecná angličtina, v odpoledních hodinách 2 vyučovací hodiny denně odborná témata:

 • mezikulturní konflikty ve třídě
 • interkulturní a interpersonální dovednosti
 • silné a slabé stránky a pestrost osobností ve třídě
 • povahové typy, styly učení, individuální kompetence
 • existující přístupy jako zdroj problémů

The Gateway Teacher Training Diversity in Education Programme – 2 weeks

dopoledních hodinách všeobecná angličtina, v odpoledních hodinách 2 vyučovací hodiny denně odborná témata:

 • mezikulturní konflikty ve třídě
 • interkulturní a interpersonální dovednosti
 • silné a slabé stránky a pestrost osobností ve třídě
 • povahové typy, styly učení, individuální kompetence
 • existující přístupy jako zdroj problémů
 • IQ versus EQ
 • formální a neformální networking / self-branding
 • a další

Termíny na vyžádání (možno každý týden, ale při nedostatečném počtu přihlášení probíhá kurz částečně jako všeobecná angličtina v běžných skupinách.

více o škole >>>

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací o programu ERASMUS+, O JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH, PODROBNĚJŠÍ NÁPLNI KURZŮ A PODOBNĚ!

ZPĚT NA INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+ A PŘEHLED ZEMÍ >>>

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…