classroom management a další – aktualizované termíny 2023 a 2024

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…