příprava na univerzitu v Itálii v italštině i angličtině

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…