rok na střední škole

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…