KURZY PRO UČITELE Erasmus+ – IRSKO

Na všechny kurzy uvedené na této stránce lze uplatnit grant Erasmus+. Všechny ceny nabízíme stejné jako při rezervaci přímo od školy. Samozřejmě Vám ale poradíme s výběrem vhodného kurzu a podáním žádosti o grant a zajistíme veškerou komunikaci se školou. Některé školy zajišťují také ubytování a další služby. Pokud hledáte čistě jazykový kurz, tyto i další školy nabízejí i jazykové kurzy s různou intenzitou, které začínají KAŽDÉ PONDĚLÍ. NABÍDKA JE ŠIROKÁ I V JINÝCH LOKACÍCH A ŠKOLÁCH!         JAZYKOVÉ KURZY V IRSKU >>>

ODBORNÉ A METODOLOGICKÉ KURZY:

V JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽKÁCH NÍŽE PŘEHLEDNĚ SEZNAM KURZŮ PRO UČITELE V JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH A LOKACÍCH, V KAŽDÉ ZÁLOŽCE PAK NAJDETE ODKAZ NA VÍCE INFORMACÍ O DANÉ ŠKOLE A LOKALITĚ. DALŠÍ INFORMACE RÁDI POŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ!

ATC Dublin / Bray

TEACHER TRAINING & DEVELOPMENT COURSES

Dublin, dva jednotýdenní kurzy lze kombinovat na jeden 2týdenní nebo lze k 1 týdnu kurzu pro učitele přidat týden jazykového kurzu!

AI (Artificial Intelligence) for Language Teachers – NOVINKA 2024

Kurz „Language Teaching in the Age of AI“. Cílem kurzu je vybavit učitele jazyků nebo učitele v systému CLIL potřebnými znalostmi, dovednostmi a sebevědomím, aby byli schopni umělou inteligenci zapojit do svých hodin. Součástí kurzu budou praktické ukázky a aktivity, diskuze a práce na přípravě hodin pomocí AI a dalších interaktivních zdrojů. Účastníci si odnesou digitální portfolio zdrojů. min B2, 1 týden, 30 hodin (x 60 minut), možno kombinovat na dvoutýdenní kurz (druhý týden možno vybrat jiný z kurzů pro učitele nebo jazykový kurz angličtiny). Účastníci budou potřebovat vlastní notebook a sluchátka. Témata: základy AI, digitální nástroje, přínos a výzvy, ChatGPT a jeho nástrahy, využití AI při přípravě hodiny, hledání zdrojů pro zlepšení stávajících náplní hodin, zapojení interaktivních prvků, gamifikace, zdroje pro CLIL, využití AI pro studenty a samostudium, etický rozměr, digitální domácí úkoly, flipped classroom, online platformy pro odevzdávání domácích úkolů, hodnocení pomocí digitálních nástrojů, práce na projektech, micro-teaching, tvorba portfolia zdrojů a prací a další.

Termíny 2024: 22.-26.7., 19.-23.8.2024

CLIL for Primary Teachers

Kurz určený pro učitele, kteří chtějí propojit výuku angličtiny s výukou předmětů na prvním stupni. Min. B1. Moduly: Classroom management, tvorba materiálů, plánování hodin, zapojení angličtiny metodou CLIL do matematiky, výtvarné a tělesné výchovy, přírodovědy. Celkem 30 hodin (60min) týdně, z toho 10 hodin praktických projektů, materiály v ceně.

Termíny 2024: 8.-12.7., 29.7.-2.8., 26.-30.8.2024

CLIL for Secondary Teachers

Kurz určený pro učitele, kteří chtějí propojit výuku angličtiny s výukou předmětů na druhém stupni ZŠ nebo na SŠ. Min. B1. Zapojení angličtiny metodou hard CLIL do předmětů (důraz na znalost daného předmětu) i soft CLIL (s důrazem na jazyk). Proto je kurz vhodný jak pro učitele angličtiny, kteří chtějí v hodinách využívat materiály s obsahem odborných předmětů pro rozšíření slovní zásoby, tak pro učitele odborných předmětů, kteří chtějí do svých předmětů zapojit angličtinu a materiály v angličtině.  Zároveň je kurz přínosný i pro vedení školy, které plánuje CLIL do výuky zavést. Moduly: klíčové koncepty CLIL, jazyk CLIL, čtení, poslech, učení pomocí materiálů CLIL, hodnocení v rámci CLIL, formativní hodnocení, prezentace, zdroje, odborné texty, hledání klíčových slov… Celkem 30 hodin (60min) týdně, z toho 10 hodin praktických projektů, materiály v ceně.

Termíny 2024: 8.-12.7., 29.7.-2.8., 26.-30.8.2024

STEAM Methodology for Primary Teachers

Jak naplánovat zajímavé a interaktivní hodiny pro malé děti, naučit je spolupráci a přinášet jim atraktivním přístupem STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths). Kurz je zaměřen na efektivní plánování projektově zaměřených hodin, podporu autonomie studentů, nové dovednosti pro 21. století. Tvořte hodiny, které budou zaměřené na dovednosti potřebné pro budoucnost s propojením jednotlivých předmětů. Integrujte do hodin digitální gramotnost, udržitelnost, inkluzi, projektové vyučování, STEAM materiály. Tvořte vlastní materiály, využívejte digitální zdroje materiálů, zapojujte aktivity, které výuku zatraktivní pro studenty a zvyšuje jejich motivaci. Zaměřte se na jejich samostatnost, učení se pomocí projektů, STEAM. Příklady projektů: Film a animace, Architektura a mrakodrapy, Létající stroje, Chemické reakce, Alternativní doprava. Moduly: STEAM, kombinace předmětů v rámci STEAM, Hlubší zkoumání metodologie a úkolů, Online nástroje, Učení STEAM a prezentace, Doporučená úroveň B2. Celkem 30 hodin (60min) týdně, z toho 10 hodin praktických projektů, materiály v ceně.

Termíny 2024: 25.-29.3., 15.-19.7., 12.-16.8.2024

STEAM Methodology for Secondary Teachers

Jak naplánovat zajímavé a interaktivní hodiny pro starší děti, naučit je spolupráci a přinášet jim atraktivním přístupem STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths). Kurz je zaměřen na efektivní plánování projektově zaměřených hodin, podporu autonomie studentů, nové dovednosti pro 21. století. Tvořte hodiny, které budou zaměřené na dovednosti potřebné pro budoucnost s propojením jednotlivých předmětů. Integrujte do hodin digitální gramotnost, udržitelnost, inkluzi, projektové vyučování, STEAM materiály. Tvořte vlastní materiály, využívejte digitální zdroje materiálů, zapojujte aktivity, které výuku zatraktivní pro studenty a zvyšuje jejich motivaci. Zaměřte se na jejich samostatnost, učení se pomocí projektů, STEAM. Příklady projektů: Stop-Motion Animation, Architecture: Smart Cities of the Future, Comics and Superheroes, Music and Sound, Air Pollution: What Can We Do. Moduly: STEAM, kombinace předmětů v rámci STEAM, Hlubší zkoumání metodologie a úkolů, Online nástroje, Učení STEAM a prezentace, Doporučená úroveň B2. Celkem 30 hodin (60min) týdně, z toho 10 hodin praktických projektů, materiály v ceně.

Termíny 2024: 15.-19.7., 12.-16.8.2024

Project Based Learning in the Digital Age

Učitelé objeví a prozkoumají pestrou škálu nástrojů pro projektovou výuku, spolupráci při hodinách i online výuku. Projektové vyučování rozvíjí široké spektrum dovedností a kompetencí pro 21. století – zvídavost, kritické uvažování, řešení problémů, flexibilita, leadership, důležité komunikační dovednosti, vyjednávání, mediace, výměna informací, spolupráce orientovaná na cíl. Správný projekt je motivující a vede studenty k samostatnému učení se. Kurz je praktický, nabízí řadu online nástrojů pro usnadnění projektové výuky. Učitelé se naučí, jak úspěšně organizovat a řídit projekt, aby dovedl studenty od prvního nápadu ke kvalitnímu výstupu. Zároveň může podporovat jazykové dovednosti a rozšiřovat slovní zásobu. Studenti se učí využívat digitální nástroje, učí se digitální gramotnosti a využití technologií pro získání, organizování a uložení informací a pro prezentaci výsledku. Moduly: úvod do PBL, plánování projektu (od nápadu k výstupu), získání obsahu, jazykové dovednosti pro PBL, vytváření obsahu, zpětná vazba, reflexe, digitální portfolio,  Min. B2. Celkem 30 hodin (60min) týdně, z toho 10 hodin praktických projektů, materiály v ceně.

Termíny 2024: 25.-29.3., 1.-5.7., 6.-9.8. (4 dny kvůli  státnímu svátku)

Irish Culture and English Language Development

Kurz je vhodný pro učitele všech předmětů ZŠ i SŠ. Učitelé rozvíjejí své jazykové dovednosti a zároveň se učí o irské kultuře a dědictví. 20 hodin 60 min týdně. Irská kultura, historie, literatura, hudba, tanec. Irská nezávislost, emigrace, osobnosti, společenské změny, současné Irsko. Rozvoj jazykových dovedností s důrazem na komunikaci. Doporučená úroveň min B2.

Termíny 2024: 2.-5.4., 8.-12.7., 6.-9.8. (4 dny kvůli  státnímu svátku)

Teacher Refresher Course for Language Teachers to teens and adults

Nové nápady, techniky a zdroje pro učitele angličtiny s důrazem na komunikativní kompetence. Nápady pro učitele angličtiny, jak vytvořit interaktivní lekce zaměřené na reálné problémy světa. Online zdroje pro výuku angličtiny, task-based approach, motivace studentů, reální komunikace. Moduly: klíčové pedagogické kompetence, task-based approach, plánování lekcí pro komunikativní hodiny, tvorba materiálů a témat, úlohy založené na textech, slovní zásoba, výslovnost a gramatika pomocí task-based approach, digitální nástroje. Celkem 30 hodin (60min) týdně, z toho 10 hodin praktických projektů, materiály v ceně. Min. B2.

Termíny 2024: 1.-5.7., 22.-26.7., 19.-23.8.2024

 

více o škole >>>

LINGUAVIVA Centre – Dublin

Škola s dlouhou tradicí založená 1977 (jedna z prvních v Dublinu), zakládající člen Quality English, akreditované centrum Trinity Cert TESOL. Škola s velmi osobním přístupem, vysoce kvalifikovanými lektory, novými metodami zaměřenými na dovednosti pro 21. století! Nabízí bohatý program aktivit (včetně sezónních během Sv. Patrika, Halloweenu, Vánoc…)  a zajišťuje ubytování v hostitelských rodinách nebo školních rezidencích. Jejich motto: Proud of our Past, Focused on your Future

Irish Culture, History, and Literature in the classroom

Délka kurzu: 2 týdny, 56 hodin!, min B2

Kurz je určen pro učitele angličtiny a literatury, kteří si chtějí pro pedagogické účely prohloubit znalost irské literární tradice. Formát každého dne bude jiný, ale vždy bude zahrnovat i důraz na jazyk a využití literatury při výuce jazyka. Využity budou i úryvky filmových adaptací a televizních dokumentů. Kurz také zahrnuje výlety na zajímavá místa spojená se zmíněnými spisovateli a díly. Učitelé budou mít přístup k digitálním materiálům!

Příklad témat: různé styly napříč stoletími, irská poezie, Swift, Oscar Wilde, G.B.Shaw, W.B.Yeats, J.M.Synge, Sean O’Casey, James Joyce (Dubliners), povídky – Liam O’Flaherty, Frank O’Connor, Mary Lavin, romány a memoáry – Frank McCourt, John McGahern, poezie ve 20.století – Seamus Heaney, hry Samuela Becketta, Brian Friel, současné Irsko – Roddy Doyle a další. Srovnání anglické a irské literatury, irské mýty a legendy, výuka jazyka prostřednictvím irské literatury a historie, Dublin, irský film, výukové aplikace a další. Moderní historie Irska, CLIL, Story Mapping, Storytelling, využití IT při výuce…  Kulturní a společenský program.

Termíny 2024: 1.7., 29.7.2024

In-Service Teacher Training, CLIL and Communication Skills

2 týdny, 56 hodin!, min B2, využití digitálních materiálů, exkurze a společenský program. Témata a cíle kurzu: Communicative Language Teaching, Collaboration, Creating Student Voice and Choice, Teaching through Creativity, Technology, Pronunciation, CLIL in contemporary Education, Designing CLIL classes, Peer and Tutor Critical Friend, Educational Systems around the world, Web Resources, Teaching through Film, Using TED Talks in the Classroom, Reflective Journaling, Teaching through Storytelling, a CLIL Toolkit, Teaching Reading/Speaking/Writing Communicatively, Using the web as a Teaching Resource, Teaching through Literature, Teaching with Smart TVs, English and its Varieties

Termíny 2024:  15.7., 12.8.2024

Ukázka programu (náplň se přizpůsobuje potřebám účastníků v daném termínu):

více o škole >>>

Cork English College – Cork

Teacher Refresher Course

Kurz pro učitele angličtiny, procvičování nejnovějších výukových technik týdně. Kurz zahrnuje moduly výukové metodiky, využívání výukových materiálů a adaptace výukových materiálů pro různé věkové a znalostní úrovně, vedení hodin, plánování, včetně zlepšení jazykových znalostí účastníků kurzu. Součástí jsou rovněž hodiny o irské historii, kultuře a irském vzdělávacím systému, a navíc společenský a kulturní program. 20 hodin (60 minut) = 15×60 min (20 x 45 min) ranní kurz plus 5 hodin kulturních aktivit týdně, využití všech pedagogických materiálů, max. 15 účastníků ve skupině, certifikát na konci kurzu, odpolední společenský a kulturní program, večerní společenský program, požadovaná úroveň: B2-C2, věk: 20+, ubytování: hostitelská rodina nebo školní rezidence, účastníci mají přístup na e-learningovou platformu na webu školy. kurz 1 nebo 2 týdny.

Termíny 2024: 4.-8.3., 1.7.-5.7., 15.7.-19.7., 5.8.-9.8., 12.-16.8.2024

Teacher Refresher CLIL Course (Content and Language Integrated Learning)

Cílem kurzu je zdokonalovat jazykové znalosti účastníků a zároveň vysvětlit principy CLIL – jak kombinovat jazyk a výuku předmětů v rámci hodiny pomocí nových výukových materiálů.  20 hodin (60 minut), z toho 15×60 min (20 x 45 min) ranní kurz plus 5 hodin kulturních aktivit týdně, využití všech pedagogických materiálů, max. 15 účastníků ve skupině, certifikát na konci kurzu, odpolední společenský a kulturní program, večerní společenský program, požadovaná úroveň: B2-C2, věk: 20+, ubytování: hostitelská rodina nebo školní rezidence, účastníci mají přístup na e-learningovou platformu na webu školy. Kurz 1 nebo 2 týdny. B2-C2.

Termíny 2024: 4.-8.3., 1.7.-5.7., 8.-12.7., 15.7.-19.7., 22.7.-26.7., 5.8.-9.8., 12.-16.8.2024

General English and Irish Culture

Kurz angličtiny s ostatními studenty školy a představení irské kultury (irská hudba, literatura, mytologie, historie, jídlo), a navíc společenský a kulturní program. 20 hodin (60 minut) = 15×60 min (20 x 45 min) ranní kurz plus 5 hodin kulturních aktivit týdně, využití všech pedagogických materiálů, max. 15 účastníků ve skupině, certifikát na konci kurzu, odpolední společenský a kulturní program, večerní společenský program, požadovaná úroveň: B1-C2, věk: 18+, ubytování: hostitelská rodina nebo školní rezidence, účastníci mají přístup na e-learningovou platformu na webu školy. kurz 1 nebo 2 týdny.

Termíny 2024: 4.-8.3., 11.-15.3., 1.-5.4., 15.-19.4., 1.7.-5.7., 8.-12.7., 15.7.-19.7., 22.-26.7., 5.8.-9.8., 12.-16.8.2024

 

Global Citizenship – novinka 2024

Globální uvědomění, mezikulturní komunikace a spolupráce, kritické myšlení, řešení problémů, diverzita, inkluze, udržitelnost.  Společenský a kulturní program. 20 hodin (60 minut) = 15×60 min (20 x 45 min) ranní kurz plus 5 hodin kulturních aktivit týdně, využití všech pedagogických materiálů, max. 15 účastníků ve skupině, certifikát na konci kurzu, odpolední společenský a kulturní program, večerní společenský program, požadovaná úroveň: B1-C2, věk: 20+, ubytování: hostitelská rodina nebo školní rezidence, účastníci mají přístup na e-learningovou platformu na webu školy. kurz 1 nebo 2 týdny.

Termíny 2024: 4.-8.3., 1.7.-5.7., 15.7.-19.7., 5.8.-9.8., 12.-16.8.2024

 

Lifelong Learning

Mezikulturní komunikace a spolupráce, kritické myšlení, well-being, mindfulness, growth mindset, celoživotní učení, autonomní učení, angličtina pro komunikaci v mezinárodním prostředí školství. Společenský a kulturní program. 20 hodin (60 minut) = 15×60 min (20 x 45 min) ranní kurz plus 5 hodin kulturních aktivit týdně, využití všech pedagogických materiálů, max. 15 účastníků ve skupině, certifikát na konci kurzu, odpolední společenský a kulturní program, večerní společenský program, požadovaná úroveň: B1-C2, věk: 18+, ubytování: hostitelská rodina nebo školní rezidence, účastníci mají přístup na e-learningovou platformu na webu školy. kurz 1 nebo 2 týdny.

Termíny 2024: 4.-8.3., 1.7.-5.7., 15.7.-19.7., 5.8.-9.8., 12.-16.8.2024

English as a Medium for Instruction

Rozvíjení dovedností učitelů v terciální sféře v mezinárodním vzdělávání, výuka angličtinyv mezinárodních skupinách,  různé vzdělávací a výukové metody, opravování chyb, zpětná vazba, hodnocení. Společenský a kulturní program. 20 hodin (60 minut) = 15×60 min (20 x 45 min) ranní kurz plus 5 hodin kulturních aktivit týdně, využití všech pedagogických materiálů, max. 15 účastníků ve skupině, certifikát na konci kurzu, odpolední společenský a kulturní program, večerní společenský program, požadovaná úroveň: B2-C2, věk: 20+, ubytování: hostitelská rodina nebo školní rezidence, účastníci mají přístup na e-learningovou platformu na webu školy. kurz 1 nebo 2 týdny.

Termíny zahájení 2024: 4.-8.3., 11.-15.3., 1.-5.4., 15.-19.4., 15.7.-19.7., 22.-26.7., 12.8.-16.8., 26.8.-30.8.2024

 

English for Educational Professionals 

Rozvíjení komunikačních dovedností, mezikulturní spolupráce, reálné situace v sektoru vzdělání. Společenský a kulturní program. 20 hodin (60 minut) = 15×60 min (20 x 45 min) ranní kurz plus 5 hodin kulturních aktivit týdně, využití všech pedagogických materiálů, max. 15 účastníků ve skupině, certifikát na konci kurzu, odpolední společenský a kulturní program, večerní společenský program, požadovaná úroveň: B2-C2, věk: 18+, ubytování: hostitelská rodina nebo školní rezidence, účastníci mají přístup na e-learningovou platformu na webu školy. kurz 1 nebo 2 týdny.

Termíny zahájení 2024: 4.-8.3., 11.-15.3., 1.-5.4., 15.-19.4.1.7.-5.7., 8.-12.7., 15.7.-19.7., 22.-26.7., 5.8.-9.8., 12.-16.8., 19.8.-23.8., 26.8.-30.8.2024

 

více o škole …

GCI Galway

Kurzy pro učitele – možno financovat grantem Erasmus+

20 vyuč. hodin týdně (45 minut) metodika pro učitele plus 10 vyuč. hodin angličtina odpovídající úrovně s běžnými účastníky jazykových kurzů, 1 týden (možno kombinovat s dalším týdnem angličtiny na dvoutýdenní kurz), možno volitelně (za příplatek) se účastnit bohatého programu aktivit, výletů, workshopů pořádaných školou.

Teacher Training Technology (Primary + Secondary)

Využití technologií se stalo nedílnou součástí vzdělání na ZŠ i SŠ a je také čím dál oblíbenějším prostředkem výuky cizích jazyků. Tento kurz pomůže účastníkům tvořit inovativnější a interaktivnější hodiny hlavně při výuce jazyků. Důraz je i na tvorbu materiálů, hodnocení a micro-teaching. Účastníci získají tipy na internetové zdroje a aplikace, které lze zakomponovat do výuky jazyků.

Termíny 2024: 12.8., 29.10.2024

Teacher Training – Using Drama, Music and Culture in the Classroom

20 vyučovacích hodin zaměřených na využití divadla, hudby a kultury. Drama, hudba a kutura jsou vysoce efektivní prvky učení. Účastníci si zlepší své jazykové znalosti a zároveň rozvíjí dovednosti při zapojení divadla a hudby do výuky angličtiny nebo ostatních předmětů. Kombinace přednášek a workshopů. Min. B1+.

Termíny 2024: 2.4.2024, 22.7.2024

Teacher Training – CLIL (Primary + Secondary)

Cílem kurzu je dozvědět se, jak učit odborné předměty v angličtině. Účastníci si zlepší výslovnost, slovní zásobu i gramatiku, získají nové tipy, jak motivovat studenty a jak najít zdroje a tvořit náplň výuky. Min. B1+.

Termíny 2024: 8.4., 15.7.2024

Teacher Training – Academic Writing an Presentation Skills

min. B2+, Zahrnuje English for Academic Purposes (EAP), English as a Medium of Instruction (EMI) – tj. kurz je vhodný jak pro učitele angličtiny, tak pro učitele ostatních předmětů v angličtině. Praktické výukové metody a aktivity, které mohou učitelé uplatnit při výuce jazyků. Zahrnuje tipy, jak studentům rozšiřovat slovní zásobu i jak podporovat jejich schopnost mluvit na veřejnosti.

Termíny 2024: 19.8., 2.9.2024

Všeobecná angličtina – intenzivní kurz

Ve skupinách s běžnými dospělými studenty (ne jen učiteli), různá intenzita, týden nebo dva. V létě i možno kombinovat s Business moduly na Galway Business School.

více o škole >>>

CES Dublin

Language Development – 1 nebo 2 týdny

Termíny 2024: 1.4.-5.4., 8.4.-12.4., 15.4.-19.4., 22.4.-26.4., 29.4.-3.5., 6.5.-10.5., 13.5.-17.5., 24.6.-28.6., 1.7.-5.7., 8.7.-12.7., 15.7.-19.7., 22.7.-26.7., 29.7.-2.8., 12.8.-16.8., 19.8.-23.8., 26.8.-30.8., 2.9.-6.9., 9.-13.9.2024

CLIL  – 1 týden / 2 týdny

Termíny 2024: 22.4.-3.5., 18.-12.7., 15.-19.7., 22.-26.7.2024

CLIL  Primary

Termíny 2024: 24.6.-28.6.2024

CLIL  Secondary

Termíny 2024: 1.7.-5.7.2024

Irish Culture and Contemporary English – 1 týden

Termíny 2024: 1.7.-5.7.2024

Education Management – 1 týden

Termíny 2024: 1.7.-5.7.2024, 19.8.-23.8.2024

Methodology and Language Development – 1 nebo 2 týdny

Termíny 2024: 8.4.-19.4., 6.5.-17.5., 8.7.-19.7., 22.7.-2.8., 12.8.-16.8., 2.9.-13.9.2024

Blended Learning and Language Development

Termíny 2024: 19.8.-23.8.2024

The 21th Century Classroom: New Ideas for a new Era

Termíny 2024: 22.7.-26.7.2024, 26.8.-30.8.,

Advanced Methodology: Take the next Step

Termíny 2024: 29.7.-2.8.2024

Mindfulness for Academic Staff

Termíny 2024: 15.7.-19.7.2024, 12.-16.8.2024

Key Teaching Skills 1: Lesson Planning, Material Development, Classroom Management

Termíny 2024: 26.8.-30.8.2024

Key Teaching Skills 2: Lesson Planning, Material Development, Classroom Management

Termíny 2024: 2.9.-6.9.2024

English for the Higher Education Workplace

Termíny 2024: 8.-12.7.2024, 22.7.-26.7.2024

více o škole >>>

Emerald Institute Dublin

Modern Methodology & Language Development for Primary Teachers

Kurz určený pro učitele prvního stupně ZŠ. Kurz se zaměří na různé teorie učení a jejich aplikaci s praktickými moduly. 25 hodin týdně (zahrnuje lekce, semináře a kulturní aktivity).

Termíny 2024: 8.-19.7.2024 (1 nebo 2 týdny)

Modern Methodology & Language Development for Secondary Teachers

Kurz určený pro učitele druhého stupně ZŠ nebo SŠ. Kurz se zaměří na různé teorie učení a jejich aplikaci s praktickými moduly. 25 hodin týdně (zahrnuje lekce, semináře a kulturní aktivity).

Termíny 2024: 22.7.-2.8.2024 (1 nebo 2 týdny)

Introduction to CLIL

Kurz pro učitele, kteří s CLIL začínají a učí žáky ve věku na 10 let.

Termíny 2024: 12.-23.8.2024

Otevření kurzu vyžaduje min. počet přihlášených účastníků.

Ubytování v rezidenci nebo hostitelské rodině.

více o škole >>>

Europass Dublin / Galway

aktuálně potvrzené kurzy s dostatečným množstvím přihlášených naleznete na odkazu níže (průběžně aktualizujeme), vypsaných termínů je více. Škola nabízí širokou škálu kurzů i lokací.

Atlas Dublin

Language, Methodology and Culture

Kurz je určený pro učitele ZŠ i SŠ, kteří si chtějí oprášit své znalosti angličtiny a výukových metod a zároveň se dozvědět více o irské kultuře a životním stylu. 20 vyuč. hodin (50min) týdně plus kulturní a společenský program,  1 nebo 2 týdny, B2+, Dublin. Možnost ubytování v hostitelských rodinách.

Ukázka programu:

Week One
(Sample)
Session One
9am to 10.40am
Session Two
11am to 12.40pm
Afternoon Activity
Monday Expanding Vocabulary: Ideas for Teaching and Learning Collocation / Irish Expressions Dublin’s Parks, Squares and Public Spaces Orientation Tour around Dublin
Tuesday Alternative Approaches to Lesson Design 2: Task-Based Language Teaching and Dogme Ireland – The Border and a Border Poll Visit to Kilmainham Gaol
Wednesday Teaching Pronunciation: Models and Goals Teaching Pronunciation: Models and Goals Poetry in the Classroom Yeats, Easter 1916 / Patrick Kavanagh, Canal Bank The Buskers and Street Art Walk and Talk Tour with teacher
Thursday Literature, Culture and Stereotypes Women in Irish Society Visit to MoLi – Museum of Literature Ireland
Friday Storytelling in the Classroom / Oscar Wilde Reflection on learning. Developing your Personal Learning Network (PLN) Looking ahead. End of course Irish Coffee
Saturday Full day excursion to Howth

Termíny 2024: 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 21.10., 28.10., 9.12., 16.12. (1-2 týdny)

Sustainability and Environment Education

Kurz je určený pro učitele ZŠ i SŠ, kteří chtějí zlepšit své znalosti jazyka a zároveň se dozvědět více o udržitelnosti a životním prostředí – a jak tato témata zapojit do výuky. 20 vyučovacích hodin (50 min) týdně plus odpolední aktivity, 1 nebo 2 týdny, B2+, Dublin.

Ukázka programu:

Week One
(Sample)
Session One
9am to 10.40am
Session Two
11am to 12.40pm
Afternoon Activity
Monday Course Orientation. Introduction to the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development, its 17 Sustainable Development Goals Dublin’s Parks, Squares and Public Spaces Orientation tour of Dublin
Tuesday Alternative Approaches to Lesson Design 1: Project-Based Learning Ireland – Brexit, The Border and a Border Poll The Liberties (gentrification) Walk and Talk Tour with teacher
Wednesday Fostering Critical Thinking through Questioning Fast Clothing – Where does my stuff come from? What’s the cost to the planet? Visit to Trinity College and the Book of Kells
Thursday Smart Cities – How can technology make city-life more eco-friendly and sustainable? Housing in Dublin – Affordable & Sustainable? The Music Walk and Talk Tour with teacher
Friday Slow Tourism – What’s the impact of tourism on cities? How can we plan more sustainable holidays? Teaching Pronunciation: Models and Goals End of course Irish Coffee
Saturday Full day excursion to Howth

Termíny 2024: 25.3., 1.4., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 21.10., 28.10., 9.12., 16.12. (1-2 týdny)

CLIL

Week One
(Sample)
Session One
9am to 10.40am
Session Two
11:10am to 12.50pm
Afternoon Activity
Monday Course Orientation.CLIL Fundamentals: Learning Principles, Teachers’ Roles, European Dimension. Dublin’s Parks, Squares and Public Spaces Orientation Tour around Dublin (or Free Afternoon)
Tuesday Lesson Frameworks and Planning for CLIL Analysing a CLIL Lesson and Sharing Effective Teaching Practices 1: SCIENCE Trinity College and the Book of Kells
Wednesday Guiding Input: Adapting and Exploiting Texts Sustainable Cities – Dublin and Gentrification The Liberties Walk and Talk Tour with teacher
Thursday Teaching and Dealing with Vocabulary in the CLIL Classroom Ireland – Brexit, The Border and a Border Poll Visit to MoLi – Museum of Literature Ireland
Friday Creating Visual Language Resources – Using ChatGPT and Other Artificial Intelligence (AI) Tools to Support Learning.

Irish Sports

Reflection on Learning

Developing your Network

End of Course Irish Coffee

Free afternoon(Option: Join our Film and Fluency Club)
Saturday Full day excursion to Howth

Termíny 2024: 25.3., 1.4., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 21.10., 28.10., 9.12., 16.12. (1-2 týdny)

 

Digital Transitions

Week One
(Sample)
Session One
9am to 10.40am
Session Two
11:10am to 12.50pm
Afternoon Activity
Monday

Course Orientation

Expanding Vocabulary: Ideas for Teaching and Learning Collocation with Irish-English Expressions: An Introduction to Quizlet

Dublin’s Parks, Squares and Public Spaces Orientation Tour around Dublin (or Free Afternoon)
Tuesday An Introduction to Artificial Intelligence (AI) and ChatGPT in Education – What’s happening, how does it affect us, how can we use it? News & Media Literacy – Is it fake news? Can I trust Wikipedia? Trinity College and the Book of Kells
Wednesday Using Corpora to teach Subject-Specific Terminology and Language Patterns Sustainable Cities – Dublin and Gentrification The Liberties Walk and Talk Tour with teacher
Thursday Making your classroom more inclusive for SEN students Ireland – Brexit, The Border and a Border Poll Visit to MoLi – Museum of Literature Ireland
Friday Making the Most of Graded Readers: An Introduction to Padlet

Irish Sports

Reflection on Learning

Developing your Network

End of Course Irish Coffee

Free afternoon(Option: Join our Film and Fluency Club)
Saturday Full day excursion to Howth

Termíny 2024: 25.3., 1.4., 15.7., 22.7., 5.8., 12.8., 19.8., 21.10., 28.10., 9.12., 16.12. (1-2 týdny)

více o škole >>>

InterEducation Dublin / Galway

Škola se základnou v UK, v Irsku má koordinátora, který zajišťuje podporu pro účastníky kurzů. (finančně náročnější kurzy)

Škola zajišťuje i praxi pro studenty odborných škol.

balíček kurz plus hostitelská rodina

PRIMARY / SECONDARY / ADULT

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací o programu ERASMUS+, O JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH, PODROBNĚJŠÍ NÁPLNI KURZŮ A PODOBNĚ!

ZPĚT NA INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+ A PŘEHLED ZEMÍ >>>

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…