PŘEKLADY

angličtina * němčina * ruština * francouzština * španělština * italština

  • Nabízíme zajištění překladů textů z/do cizích jazyků
  • Ceny v závislosti na charakteru textů
    • 290 Kč + DPH 21% za 1 normostranu do češtiny
    • 350 Kč + DPH 21% za 1 normostranu z češtiny
  • Na vyžádání zajišťujeme soudní překlady „s razítkem“ – ceny a dostupnost na vyžádání

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…