Individuální výuka jazyků

angličtina * němčina * francouzština * italština * španělština * ruština * čeština pro cizince * holandština

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ A NEJFLEXIBILNĚJŠÍ  ZPŮSOB STUDIA S MAXIMÁLNÍM PROSTOREM PRO KONVERZACI A PROCVIČENÍ PRAKTICKÉ STRÁNKY JAZYKA!

 

 • Výuka v našich prostorách U METRA ČESKOMORAVSKÁ A OC HARFA nebo u Vás ve firmě nebo doma
 • Zahájení, frekvenci, termín a délku hodiny si určuje student
 • Způsob platby dohodou (standard je úhrada vždy na dohodnutý počet hodin předem)
 • Individuální přístup, výběr učebnic a zaměření výuky
 • Hodiny zrušené alespoň 24 hodin předem se nezapočítávají a nepropadají, je možné je kdykoli nahradit – později zrušené hodiny si lektor má nárok počítat jako odučené
 • INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA DĚTÍ – velký důraz na konverzaci a poslech, písničky, knihy, hry, psaní i čtení
 • Kvalitní a zkušení lektoři, čeští lektoři i rodilí mluvčí

 

CENA INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ VÝUKY

 • VÝUKA S ČESKÝM LEKTOREM – 250,- Kč za vyučovací hodinu (45 minut) – cena bez DPH – s možností:
  • slevy 5% při úhradě na minimálně 40 vyučovacích hodin předem nebo
  • slevy 10% při úhradě cca 80 vyučovacích hodin předem (cena bez DPH = 225 Kč za vyučovací hodinu)!
  • SLEVY NELZE UPLATNIT PŘI PLATBĚ BENEFITY!
 • VÝUKA S RODILÝM MLUVČÍM 290,- Kč za vyučovací hodinu (45 minut) (cena bez DPH) – nelze poskytovat žádné další slevy!
 • FIREMNÍ VÝUKA u Vás ve firmě s českým lektorem 250,- Kč za vyučovací hodinu (45 minut) (cena bez DPH) – cena platí pro individuální výuku, pro skupinovou výuku ve firmě – cena za hodinu na celou skupinu bude stanovena dohodou podle počtu studentů, zaměření hodin, místa výuky
 • VÝUKA u Vás ve firmě nebo doma s komplikovaným dojížděním, případně VÝUKA ODBORNÉHO JAZYKA – cena bude stanovena dohodou se studenty

 

ZAMĚŘENÍ HODIN

Výhoda individuální výuku je, že hodiny lze cílit přesně na potřeby klienta:

 • všeobecný jazyk (angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, italština…)
 • obchodní jazyk se zaměřením na obor klienta
 • příprava na zkoušky pro děti – YLE (Starter, Movers, Flyers, KET for Schools, PET for Schools, FCE for Schools)
 • příprava na zkoušky pro dospělé – KET, PET, FCE, CAE, CPE, příprava na maturitu z angličtiny
 • příprava na zkoušky z dalších cizích jazyků pro dospělé i děti a mládež (DELE, DELF a další)
 • příprava na přijímací zkoušky na gymnázia / střední školy / vysoké školy
 • po dohodě odborný jazyk

LEKTOŘI

 • kvalitní lektoři s přátelským přístupem, se kterými vás bude výuka bavit
 • čeští lektoři i rodilí mluvčí

p1260423

p1260457

p1260430