ChatGPT ve vzdělávání

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…