projektová výuka v muzeích a památkách

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…