rodiny s dětmi od 7 let v léto / podzim / Velikonoce – Gozo a Malta

Tématicky zaměřené kurzy – sportovní, kulturní, praxe…